Wat is Digibib?

Bij Digibib Brussel kan je gratis digitaal materiaal zoals laptops, tablets, enz. ontlenen.

Wie mag ontlenen?

Scholen, vzw’s en feitelijke verenigingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor welke activiteiten?

Voor laagdrempelige activiteiten gericht op e-inclusie. De financiële kost voor deelnemers mag maximaal €3 per sessie bedragen.

Hoe ontlenen?

Voorwaarden?

  • Er is een maximum aantal uitleenbare items per categorie.
  • Je kan jaarlijks maximaal 8 ontleningen aanvragen voor een totale duur van 15 weken.
  • Je kan maximum voor drie weken materialen ontlenen.
  • Een aanvraag moet minstens één week voor de ontlening ingediend worden.
  • Digibib gaat binnen de 48 uur na teruggave na of de apparatuur volledig is en in oorspronkelijke staat.
  • Lees het Digibib Reglement.
  • Lees hier de Privacyverklaring.